Asbestikartoitus ja asbestipurku luotettavasti

VS Vahinkopalvelujen suorittama asbestikartoitus selvittää luotettavasti, onko kiinteistössäsi asbestia. VS Vahinkopalvelut on valtuutettu asbestipurkuyritys, jonka tarjoaa kattavat asbestipalvelut näytteenotosta asbestipurkuun. 

Asbesti oli viime vuosikymmenellä yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Asbestin käyttökohteita olivat muun muassa putkien eristeet, erilaiset lattia- ja kattomateriaalit eristeineen, sekä rakennustarvikkeet, kuten tasoitteet, liimat ja lattialaatat. VS Vahinkopalvelut on asbestikartoituksen ja asbestipurun valtuutettu ammattilainen, jonka henkilöstöllä on vuosikymmenten kokemus asbestitöistä. 

asbestipalvelut_muovitus

Milloin asbestikartoitus pitää tehdä?

VS Vahinkopalvelut Oy:n asbestikartoitus selvittää, onko kiinteistössäsi asbestia ja tekee edessäsi olevasta remontista turvallisemman. Asbestikartoitus pitää tehdä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin. Asbestikartoitus tulee tehdä tällaisiin remonttikohteisiin ennen purkutöitä, remontteja tai edes seinään poraamista. Kartoituksessa selviää purettavien rakenteiden asbestipitoisuus, jotta remontti voidaan tehdä turvallisesti.  

Rakennuttajan, taloyhtiön, omakotitalon omistajan tai muun rakennushanketta ohjaavan tai valvovan on huolehdittava, että ennen asbestipurkutöitä tehdään aina asbestikartoitus. Lain mukaan asbestikartoituksen toteuttajan on oltava perehtynyt asbestiin ja sen sisältämiin erityisvaatimuksiin korjaustoimenpiteissä. 

Asbestikartoitus tehdään, jotta asbestin aiheuttamat terveyshaitat voidaan välttää ja samalla varmistetaan remontin turvallisuus. Asbestikartoitus tehdään ennen remontin aloittamista. Jos tiedät, että remontti on tulossa, kannattaa kartoitus varata hyvissä ajoin – näin remonttikin sujuu ajallaan.  

asbestipalvelut_muovitus

Miten asbestikartoitus tehdään?

Asbestikartoitus on ensimmäinen askel asbestin turvallisessa käsittelyssä ja poistamisessa. Asbestikartoituksessa asunnosta kerätään näytteitä, jotka toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Jos asbestikartoitus osoittaa, että asunnossa on asbestia, on seuraavaksi edessä asbestipurku.  

VS Vahinkopalvelujen asiantuntijat suorittavat aluksi arvioinnin kiinteistössä mahdollisesti olevista asbestipitoisista materiaaleista. Tarvittaessa kartoituksen yhteydessä otetaan näytteitä mahdollisista asbestimateriaaleista laboratoriossa tehtävää analyysiä varten. Kartoitusraportissa dokumentoidaan tarkasti kaikki havaitut asbestimateriaalit, niiden sijainti ja kunto. 

Asbestikartoituksessa tehdään riskiarvio, joka perustuu asbestin määrään, sijaintiin ja kuntoon. Tämä auttaa suunnittelemaan turvallisen poistamisen tai hallinnan toimenpiteitä. Kartoitusraportti sisältää suositukset mahdollisten asbestimateriaalien käsittelyyn, poistamiseen tai hallintaan. 

asbestipalvelut_muovitus

Asbestianalyysit ja näytteenotto

VS Vahinkopalveluiden ammattilaiset ottavat näytteitä rakenteista ja pinnoilta sekä teettävät asbestianalyysejä. Materiaalinäytteen voi periaatteessa ottaa kuka tahansa, mutta jos kohteessa epäillään asbestia ja se sisältää mahdollisesti asbestipurkua, näytteenotto kannattaa jättää VS Vahinkopalveluiden ammattilaisille. Näin varmistetaan sujuva ja lainmukainen toiminta.

Asbestinäytteitä voidaan ottaa eri tavoin. Materiaalinäyte otetaan yleensä kaapimalla, leikkaamalla tai poraamalla pala materiaalia, joka voi olla esimerkiksi putkieristettä, kattolevyä tai lattiamateriaalia. Ilmanäytteet voivat puolestaan auttaa määrittämään ilmanlaadun asbestin purkutyön aikana tai muissa tilanteissa, joissa asbestipöly voi olla ilmassa.   

asbestipalvelut_suojaus

Miten asbestipurku tehdään?

Asbestipurkutyöt ovat aina luvanvaraista työtä, ja asbestia saavat käsitellä vain Aluehallintoviraston valtuuttamissa yrityksissä toimivat pätevöityneet ammattilaiset.  

Asbestipurkaminen vaatii huolellisuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. VS Vahinkopalveluiden ammattilaiset ovat valtuutettuja asiantuntijoita asbestin kartoittamisessa ja käsittelyssä – voit luottaa remonttisi meidän käsiimme.  
Asbestipurkutyö tehdään aina kartoituksen perusteella laaditun suunnitelman mukaan. Työalue eristetään huolellisesti niin, että asbestipöly ei pääse leviämään muihin tiloihin. Eristämisessä käytetään muoviseiniä ja -lattioita tiivistämään alue, ja asennetaan alipaineistus varmistamaan, ettei ilma pääse ulos. VS Vahinkopalvelut on satsannut työntekijöiden turvallisuuteen, ja työntekijät käyttävätkin erityisiä asbestipurkutyöhön tarkoitettuja suojavarusteita, kuten kertakäyttöisiä pukuja, hengityssuojaimia ja silmäsuojaimia 

Tarvittaessa asbestipitoisia materiaaleja puretaan kosteina pitämällä ne märkinä. Tämä vähentää pölyn muodostumista ja estää asbestikuitujen leviämistä ilmassa. Puretut asbestimateriaalit pakataan tiiviisti ja asianmukaisesti suljettuihin säkkeihin tai säiliöihin. Työalue siivotaan huolellisesti erityisten puhdistusmenetelmien avulla ja lopuksi otetaan ilmanäytteitä varmistamaan, ettei ilmassa ole enää asbestikuituja. 

Purkamisen jälkeen VS Vahinkopalvelujen ammattilaiset huolehtivat myös asbestin asianmukaisesta hävittämisestä. 

asbestityo

Asbestin terveyshaitat

Asbesti on luonnossa esiintyvä kuitumainen mineraali, jota kestävyytensä vuoksi käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosikymmenten ajan. Asbestia on käytetty esimerkiksi eristeissä, kattopelleissä, laasteissa, tasoitteissa, liimoissa ja lattiamateriaaleissa, sillä se on tulenkestävää ja eristävää. Asbestia on eri tyyppejä, joista myrkyllisin on krokidoliitti eli sininen asbesti. 

Asbesti erittäin vaarallista terveydelle, sillä se koostuu mikroskooppisen pienistä ja terävistä kuiduista. Hengitettynä kuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa vaurioita. Asbestipöly ja -kuidut voivat levitä ilmassa purkutöiden aikana, ja siksi asbestinpurku ja sen käsittely edellyttävät erityistä huolellisuutta, ammattitaitoa sekä tiukkojen turvallisuusmääräysten noudattamista.  

Asbestin terveyshaitat ovat merkittäviä ja siksi onkin ensisijaisen tärkeää valita asbestinpurkupalvelu, jolla on pitkä kokemus ja joka tuntee alan.  

Ota meihin yhteyttä

Jättäessäsi yhteydenottopyynnön, olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

SATTUIKO VAHINKO? 24H PÄIVYSTYS 050 3201817